OPGELEVERDE WEBSITE:

Donker Veenstra

Installatiebedrijf Donker Veenstra had duidelijk meer op met techniek dan met marketing. Hun oude website was goed vindbaar op Google en had een uitgebreid pakket aan SEO-ondersteuning. Maar de ‘gewone’ bezoeker die even op de website kwam kijken, las teksten die net zo goed voor 99 andere installateurs hadden kunnen gelden. In samenwerking met hun toenmalige communicatiemedewerker hebben we de homepage en de ‘over ons’ pagina aangepast.

Zinsnedes als ‘busjes vol monteurs’ en ‘op onze jongens kunnen ze bouwen’ komen daar vandaan. Minder opvallend zijn de tussenkopjes en de blokjes op de homepage. Hier stonden voorheen termen die eigenlijk elk 3x herhaald werden. Na onze sparsessies zijn die concretere geworden: ik noem nu de nieuwe school, het zwembad of het appartementencomplex. Dat zie je voor je en is dus een fijnere term dan alleen ‘utiliteit’ of ‘projecten’ zoals je in deze branche veel ziet.

In het blokje van de Particulier zie je dat we de lezer rechtstreeks aanspreken. Daardoor voelt het alsof je al in contact bent als lezer, en nodigt het meer uit om ook daadwerkelijk te bellen. Let ook op datgene wat we aanbieden: we noemen niet het opvragen van een offerte, maar ‘horen wat u het meeste rendement oplevert’. Gedacht vanuit de klant dus, en zonder die pijnlijke portemonnee naar voren te brengen.

.

Ook op de pagina agrarisch hebben we gewerkt met beelddenken. De melkveehouder wordt tegenwoordig lam geslagen door alle berichtgeving over duurzaamheid. Hoe fijn is het dan dat je installateur het gewoon benoemt: de nieuwe stal, drinkwater en een goed stalklimaat voor de koeien. Om het extra persoonlijk te maken laten we de agrarische klant niet bellen met het kantoor van Donker Veenstra, maar zeggen we dat ze naar Dirk-Johan Annema mogen bellen. Dát is de agrarische man in het bedrijf. Welk installatiebedrijf kan daar nu aan tippen?

Voor alle andere verzoeken: