OPGELEVERDE WEBSITE:

Athenahoeve

De Athenahoeve van Janette van Buren stond aan de vooravond van gigantische veranderingen en veel nieuwe invullingen toen ik in beeld kwam. Gerry Draaisma verzorgde het design en de fotografie en haalde mij erbij toen het project stokte op de teksten. Samen met Janette heb ik gezocht naar een manier om de teksten zo te schrijven dat zowel toekomstige bewoners een goed beeld zouden krijgen, als de organisaties die daarover beslissen. Ik heb geprobeerd om Janette te leren kijken vanuit een marketinghoek: niet zozeer wat zij zelf graag wil uitdragen over haar gezinshuis, maar meer schrijven over wat belangrijk is om te lezer om te weten. In de basis van de website zie je dat nog altijd terug.

Voor alle andere verzoeken: