Voorwaarts denken als kern

Coach en trainer Mischa Poortman had al jaren ervaring en heel wat trainingen gevolgd én gegeven toen hij de corporate wereld verliet voor het ondernemerschap. Hij wist wat hij wilde aanbieden, maar zag zichzelf dat nog niet verwoorden tot een aantrekkelijke website. Daarom boekte hij bij mij de spardag met een uitwerkdag, dus de tweedaagse.
Al snel bleek dat Mischa gewéldig kon vertellen. Rustig maar ook heel veelzeggend. Alleen, hij had zo goed nagedacht over zijn aanbod, dat hij vooral vanuit eigen perspectief bleef denken.

Tijdens de spardag bogen we dat om en gingen we steeds terug naar de klant.
Waar tobt de klant mee?
Wat vinden zij belangrijk of welke vooroordelen hebben ze?
Wat verwachten ze en – als Mischa dat juist níet wilde aanbieden – wat bieden we dan wél? 

De kunst was ook om weg te blijven bij de kernwoorden van Mischa’s tweede bedrijf. Die zou een andere profilering krijgen, op een later tijdstip. Mischa moest vooral om Mischa draaien en daarin was ‘Voorwaarts Groeien’ het kernwoord. 

Op de Over Mischa pagina zijn we wel blijven inspelen op de corporate wereld. Onderaan de pagina staan de luchtige onderdelen… maar omdat we verwachten dat veel directies/HR Managers ook deze pagina checken om te kijken naar zijn kwalificaties, heb ik extra aandacht besteed aan teksten over zijn manier van werken.

De vormgeving deed hij zelf, de eigen foto’s maken het af en de goede posts die Mischa plaatst op LinkedIn zorgen dat hij als expert steeds prikkelend in beeld komt. 


Voor alle andere verzoeken: