Is een tagline nog nodig op je website?

Is een tagline nog nodig op je website?

Ik weet nog goed dat ik een aantal jaren terug in een coachingstraject van Aartjan van Erkel zat en dat er veel aandacht uitging naar de tagline. Je weet wel, dat is die ene zin bovenaan je homepage die in één keer duidelijk moest maken waar jouw bezoekers al surfend...